{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

CARDO 經銷商 - (嘉南)  嘉義地區  


  新兄弟帽店


  東區忠孝路237號

  ☎︎ 05-278 8910  Da-shen 達聖安全帽專賣店

 

  嘉義市東區民權路369-5號

  ☎︎ 05-227 3695  帽多多安全帽

 

  嘉義市東區彌陀路196號

  ☎︎ 0920 554 567
  台南地區  


  耀瑪台南安全帽騎士用品     台南市安平區慶平路285號

  ☎︎ 0965 418 831  Papamoto 趴趴騎士生活館


  台南市中西區和緯路五段307號

  ☎︎ 0906 378 390  賽芙 safe 人身安全部品

 

  台南市安南區北安路二段1號

  ☎︎ 06-358 9719

 

【新營店】台南市新營區中正路6-3號2樓

  ☎︎ 06-632 0335


【永康店】台南市永康區中正南路109-2號

  ☎︎ 06-251 3023

 

【新市店】台南市新市區復興路48號

  ☎︎ 06-589 4999
  金剛安全帽

 

  台南市中西區中華西路二段575號

  ☎︎ 0980 287 732  熊安全騎士生活館

 

  台南市東區裕農路807-1號

  ☎︎ 06-200 5240  Handsome 禾紳安全帽

 

  台南市善化區中正路222號

  ☎︎ 06-585 0990  一間安全帽

 

  台南市東區東門路二段145號

  ☎︎ 06-208 1916  大頭佛安全帽

 

  台南市北區文賢路1188號

  ☎︎ 06-250 8390

  臺南市東區裕農路937號

  ☎︎ 06-209 9937

  台南市中西區和緯路五段307號

  ☎︎ 0906 378 390